עיתון כפר ורדים א- לה כפר 187 | לידיה גרינפלד / יומרה ללא כיסוי

לידיה גרינפלד / יומרה ללא כיסוי

   

אמנת הילדים והנוער של עיריית תל אביב היא מסמך נפוח ומלא חשיבות שנועד להיכשל

הכי אני אוהבת מסמכים שנכתבים לרגל הזדמנויות חגיגיות, כאשר המחבר עוטה איצטלה של מכובדות ורואה בעיני רוחו את הדורות הבאים. מסמכים כאלה כתובים, בדרך כלל, בסגנון נפוח ומלא חשיבות עצמית. יוצאת מן הכלל היא מגילת העצמאות, שהיא סוג של אמנה או התחייבות לעקרונות נעלים, שמדינת ישראל אמורה להתנהל על פיהם. היום ברור שמסמך חשוב זה מסתמן כאוטופיה, שישראל מתרחקת ממנה בצעדי ענק.
נזכרתי במסמכים מן הסוג הראשון כאשר קראתי את האמנה שעיריית תל אביב-יפו יזמה ושהצטרפו אליה עיריות באר שבע, ראשון לציון, הרצליה, חדרה, נתניה, רחובות, רעננה ואשדוד: "אמנת הילדים והנוער". כותרת המשנה של האמנה: "נותנים כבוד לאדם ולסביבה". כותרת משנה נוספת: "מחויבות הדדית של הילדים והנוער ושל הרשות המקומית ליצירת חיים ערכיים בחברה ובסביבה". די בכותרות כדי להבין שמדובר בפתפותי ביצים.

 
"נותנים כבוד לאדם ולסביבה" – גיבוב מלים ללא פשר. אם בוגר או ילד עבר עבירה, האם לתת לו כבוד זה להלשין עליו למשטרה או שמא לשתוק ולעבור לסדר היום? ואם הסביבה מטונפת בניירות וניילונים, בבקבוקי פלסטיק ובשברי זכוכית, האם מוטלת על הילד מלאכת הניקיון, מלאכה שהרשות לא טרחה לבצע? האמנה אינה טורחת להתעמק בכגון אלה.
ובאשר ל"יצירת חיים ערכיים בחברה ובסביבה", שוב גיבוב מלים. הלוואי שהמבוגרים, לא כל שכן פקידי העירייה, היו יודעים מהם חיים ערכיים ואיך להשיגם. חיים ערכיים, אם יש דבר כזה, הם תוצאה של תהליך שנמשך שנים, חינוך אצל ההורים, חינוך בבתי הספר, חינוך של הצבא, של המדינה. עיריית תל אביב עשתה קסם ודחסה את הכול לתוך משפט אחד יומרני וריק מתוכן.
מי שאמור לחתום על האמנה הוא הילד היחיד, זה שמתחייב. הילד מול הרשות. ומיהי הרשות? הרשות מסתתרת מאחורי אלפי עובדיה. הרבה אנשים ואף לא איש אחד. הילד נותר חשוף להתחייבות. ואם הילד לא יעמוד בהתחייבות שחתם עליה, מה ייעשה לו? ואם הרשות לא תעמוד בהתחייבויותיה, מי יקרא לה לסדר? סביר להניח שהאמנה, המועברת באינטרט, לא תביא לשינוי כלשהו בהתנהגות הילדים והנוער.
אולי מוטב היה שהילדים יהיו חתומים על אמנה עם ההורים שלהם. למה לא חשבו על זה קודם? תתחייב שתכבד את אמך ואת אביך. דבר יפה לסבא ולסבתא. אל תרגיז את העוברים ושבים. ואל תנשק את הבנות. וההורים יתחייבו מצדם להתחשב יותר בילדים ולא לנדנד. לחתום כאן וגם כאן, בראשי תיבות. החוזה האולטימטיבי, שאמור לקשור את כל הקצוות ולפתור את כל הבעיות.
כך נחזור להיות חברה למופת, שכל אחד מחבריה חתום אולי על כמה אמנות, שבכל אחת מהן הוא מתחייב להיות ילד טוב, הורה סובלני, אזרח לדוגמה, בוחר בשלום ולא במלחמה ועוד ועוד. ומי יהיה חתום על אותן אמנות מול הילד, ההורה, האזרח, הבוחר? רשויות השלטון, העירייה, הנהלת בית הספר, הכנסת, הממשלה. כבר אמרו שמדינה מתקיימת מתוקף אמנה בין האזרח לשלטון. בארץ, אמנה זו הולכת ונפרמת לנגד עינינו.
ולמה לא נחבר אמנה ברשות המקומית, הפעם לא בין הילדים והרשות, אלא בין המבוגרים והמועצה המקומית. נבקש מסיון יחיאלי שיחתום על אמנה, שיתחייב לא להעלות ארנונה עד סוף הקדנציה שלו ולא לבקש הלוואות מהבנקים למימון הוצאות שוטפות. מול חתימתו, יחתום תושב כפר ורדים שהוא מתחייב לאסוף את צואת כלבו ברגע שזו תנחת על המדרכה או על הכביש ולהפסיק לקטר שמפנים זבל רק פעם בשבוע.
גם בין הדתיים בכפר ורדים לחילונים תיתכן אמנה. הדתיים יתחייבו לא לכפות את דעתם על הציבור, לא לבקש כספים ייחודיים ולא לקרוא לחילונים אנטישמים. החילונים, מצדם, יתחייבו להאיר פנים לדתיים שמטיילים ברחובות הכפר ולהביא לבית הכנסת הרצאות שנושאיהן מתיישבים עם קדושת המקום.
בימים אלה מסתמן הצורך בעוד אמנה: בין חברי סיעת אופק לנציגיהם במועצה. האם הנציגים הם שליחים נטולי אישיות, שנדרשים לציות עיוור להחלטות חברי הסיעה. או שמא להיפך – הם אנשים שנבחרו דווקא משום שהם בעלי מצפון, בעלי דעה ואחריות, שחייבים דין וחשבון לא רק לחברי הסיעה, אלא לכלל תושבי הכפר? באמנה, חברי הסיעה יתחייבו שלא יכפו את דעתם על נציגיהם. נציגי הסיעה, מצדם, יתחייבו להתחשב בדעותיהם של חברי הסיעה. החתירה לפשרה עשויה להיות לב האמנה.
קראתי פעם על אמנה שהונהגה בבית ספר אחד, כאשר תלמידים שנכשלו במבחנים במתימטיקה, נרשמו לכיתה מיוחדת. הם חתמו, כל אחד ואחד מהם, על אמנה שבה התחייבו לבוא לשיעורים באופן קבוע ולהכין את שיעורי הבית. גם המורה למתימטיקה חתם על האמנה מול כל אחד מתלמידיו והתחייב להעלות את רמת התלמיד ולהעביר אותו את בחינות הבגרות במתימטיקה בציונים גבוהים. התחייבות מסוג זה, הנוגעת למטרה ספציפית, שכל הצדדים מסכימים לה, היא עניין שיש לו תכלית. עובדה שהתלמידים שחתמו על האמנה באותו בית ספר, הצליחו להשיג ציונים מצוינים במקצוע שבו נכשלו בעבר.
לכן רצוי שאמנה תיחתם בין צדדים שמבקשים להפיק תועלת מטיפול משופר בנושא ספציפי. כל אמנה כוללנית מבטאת יומרה בלי כיסוי ודינה להיכשל, כפי שתיכשל אמנת הילדים והנוער, שעיריית תל אביב המציאה.

בתמונה: מסמך האמנה. עיצוב עליז לגיבוב מילים חסר פשר