א-לה כפר גיליון ספטמבר 171 | טבע אירי

טבע אירי

חזרה לחדשות

בן עמי מוסק והמצלמה שלו חזרו מאירלנד, ובאמתחתם תמונה חביבה של אמא שחרורה ובן שחרור בארוחה משפחתית. אגב, הזיהוי הסופי נעשה על ידי בן דביר מעין החורש, לאחר שבמשך כמה שבועות ריחף סמן שאלה מעל זהות הציפרים, עד שהמומחה קבע: מדובר בשחרורים.