א-לה כפר גליון 192. פסח | לוח א-לה כפר

לוח א-לה כפר