א-לה כפר גליון 192. פסח | ורדה ומדורים

ורדה ומדורים