א-לה כפר גליון 192. פסח | תעזי

תעזי - תמרה מורגנשטרן