הגליל בעוד חמש שנים | השר יעקב אדרי

המחזור השני של עתודת הרופאים

לאתר א-לה כפרצרו קשר 

 

הכותב הוא יעקב אדרי, השר לפיתוח הגליל והנגב 

 

 

בית הספר לרפואה צפוי לשדרג את רמת הרפואה בצפון ולשפר את איכות החיים של תושבי הגליל. ההשקעות המאסיביות בתחומי התעשייה והתעסוקה יתנו את אותותיהם ובגליל יקומו מפעלים רבים שיספקו אלפי מקומות תעסוקה 

 

 

לפני כחודשיים, ממשלת ישראל הכריזה על הפריפריה כאזור עדיפות לאומית, ועל קידומה בתחומי החינוך, התעשייה, השלטון המקומי, התעסוקה והתשתיות. משמעותה של הכרזה זו חד-משמעית: לראשונה, סדרי העדיפויות הלאומיים במדינה עומדים להשתנות. מרכז הכובד הגיאוגרפי עומד להשתנות. הגליל והנגב יעמדו במרכז העשייה, ותנופת הפיתוח והשגשוג יגיעו גם לחבלי ארץ אלו. 

התוכנית לחיזוק הפריפריה, ופרויקטים רבים אחרים המקודמים על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל ויתר משרדי הממשלה, נועדו לצמצם את הפערים הקיימים בין המרכז לגליל, באמצעות סלילת כבישים, הקמת מערכות להסעת המונים, פיתוח תשתיות תיירות, קידום ענפי התעשייה והשירותים ומתן עדיפות בחינוך, ולהוביל את הגליל אל המאה ה-21. מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל אמונה על הוצאתם אל הפועל של תוכניות ופרויקטים אלו, ואני משוכנע כי היא תפעל במלוא כוחה ויכולתה להוציא את החזון אל הפועל, וכי בעוד חמש שנים מהיום כל תושבי הגליל יחושו ויראו את השינויים המתחוללים. 

בחזוני אני רואה בעוד חמש שנים מהיום את תחילת המחזור השני של עתודת הרופאים בישראל, בבית הספר לרפואה בגליל. רבים סבורים כי מדובר בחלום שסיכוייו להתגשם קלושים, ושואלים מדוע להקדיש מאמצים ומשאבים כה רבים בנושא. להבדיל, אני שואל מדוע לא? הרי החלום אינו נבדל כל כך מן המעשה כפי שיש הסבורים, וכל מעשיי האדם היו קודם לכן חלום. בית הספר לרפואה צפוי לשדרג את רמת הרפואה בצפון ולשפר את איכות החיים של תושבי הגליל. בית הספר ייצר מאות מקורות תעסוקה איכותיים ומאות רבות נוספות של משרות נותני שירותים. התשתיות שיפותחו והשכונות שייבנו במסגרת תהליך זה, צפויות לתרום גם להיווצרותה של הגירה חיובית משמעותית ולהגעתן של אלפי משפחות חזקות לגליל. מסיבות אלו אני פועל להפוך את החלום למציאות, כי הרי מי שמסוגל לחלום מסוגל גם לבצע.  

החזון שלי כולל גם מערכת חינוך מתקדמת ומשגשגת, שתהפוך את אזור הגליל למוביל דרך בתחום החינוך. ניסיון העבר שלי כראש עיריית אור עקיבא לימד אותי כי היסוד של מדינת ישראל הוא החינוך של ילדיה, ומתוך הכרה בכך שחינוך הוא מנוע הצמיחה הטוב ביותר, קיבלתי החלטה להכריז על שנת 2009 כשנת החינוך. בשנה זו המשרד לפיתוח הנגב והגליל יחל בתהליכים ארוכי טווח בתחום החינוך, שיעצבו את דור העתיד של מדינת ישראל. הפרויקטים המקודמים על ידי המשרד, הכוללים הקמת מאות כיתות חכמות ועשרות גני מדעים, תוכניות חינוך בלתי פורמלי לשעות הפנאי ותוכניות מצוינות, לצד עידוד מורים ממקצועות הליבה לעבור וללמד בגליל, יפתחו בקרב ילדינו מיומנויות בהתאם לכישרונותיהם ויכולותיהם, יחזקו את אישיותם, וייצרו מציאות שתוליד אנשים חרוצים ושאפתניים אשר מקדמים את עצמם ואת ארצם.  

מספר שנים מהיום, ההשקעות המאסיביות בתחומי התעשייה והתעסוקה יתנו את אותותיהם. עם הקמת בית הספר לרפואה וההיפודרום, וההשקעות לקידום ופיתוח התעסוקה במסגרת תוכנית הפריפריה, יקומו בגליל מפעלים רבים שיספקו אלפי מקומות תעסוקה חדשים ויצמצמו את האבטלה ופערי השכר בין הגליל למרכז. הבטחת פיתוחו הכלכלי בר הקיימא של הגליל תשפר את כוח המשיכה של האזור לאלפי תושבים חדשים ותחזק באופן ניכר את יישוביו.  

מספר שנים מהיום גם פוטנציאל התיירות של הגליל ימוצה. בגליל קיים ריכוז יחיד במינו של אטרקציות ייחודיות על-פני אזור גיאוגרפי קטן. האזור עשיר באתרים היסטוריים, תרבותיים ודתיים וקיים בו גיוון רב מבחינת הנוף, האקלים והסביבות הטבעיות, שהודות להם הוא ממוצב כיעד יחיד מסוגו. להשקעות הצפויות בתשתיות התיירות בגליל, בעיקר בעוגני התיירות המרכזיים בו - נצרת, טבריה, עכו וצפת, צפויות להיות השלכות תיירותיות כלכליות מרחביות ואף בקנה מידה ארצי. תנועת תיירות מוגברת תחשוף את האזור למבקרים רבים ותגביר את הפוטנציאל למיצוב הגליל כאופציה למגורים וכיעד להשקעות. 

 

אסיים את דבריי ואומר כי חזון בלי מעשה הוא חלום בהקיץ. דרכי היא דרך היישום והעשייה. בעמל קשה, חדשנות, יזמות ויצירתיות, ניתן להפוך את החזון למציאות, ואת הגליל לאזור המושך תושבים, עסקים ותיירים, ונתפש כאופציה עדיפה ואיכותית מזו הקיימת במרכז הארץ. 

 

 

בתמונות: 

השר יעקב אדרי 

השר אדרי במהלך אחד מסיוריו בגליל. גם פוטנציאל התיירות של הגליל ימוצה