א-לה כפר 164 | ורדה ומדורים

ורדה, פתח דבר, אנשי הכפר, מכתבים ועוד