א-לה כפר 164 | פתח דבר

פתח דבר

חזרה לורדה ומדורים 

 

אנו באמצעו של חודש שבט, ביום שני חגגנו יום הולדת לאילנות – ט"ו בשבט. שבט הוא החודש החמישי בלוח השנה העברי, המתחיל בחודש תשרי. שבט הוא חודש, שחורף ואביב נפגשים בו – הוא הגבול בין שיא החורף לראשית האביב. מזלו של חודש שבט בגלגל המזלות הוא דלי, משום שהוא לרוב עשיר בגשמים, ככתוב: "יזל מים מדליו" (במדבר כד, ז'). לקראת סוף החודש מתמעטים הגשמים ומתחילים להופיע סימני האביב. העצים מתחילים ללבלב (להוציא עלים), והראשון שבהם הוא עץ השקד הנקרא גם שקדיה. גם השדות מתמלאים בפרחי בר, והארץ מתחילה להתכסות בכלניות, בנרקיסים, ברקפות ובשאר פרחי אביב בשלל צבעים. ט"ו בשבט בישראל הוא גם יום הולדתה של הכנסת, שכן בט"ו בשנת 1949 נפתח המושב הראשון של הכנסת. השנה, יום לאחר ט"ו בשבט, יצאנו כולנו לבחור את הכנסת הבאה שלנו (הדברים נכתבים לפני הבחירות). בהקשרים האלו בחרתי להביא סיפור של ר' אריה מסטרליסק. 

תקומתו של העץ איננה מושרשת בענפים ובעלים ובפירות המפוארים, אלא בשורשיו, שהם מחוזקים במקום אשר הרוחות והסערות לא תגענה שמה. הם מתחזקים על מקור מים חיים של התחדשות. העץ איננו דואג בזמן שהסערות תופסות אותו, מנענעות אותו וכופפות אותו. הוא לא נע ולא זע ממקומו, וכל זמן שהוא לא נעקר ממקומו, היה תהיה לו תקומה! ועל כן נמצא שהאילן לא הפסיד כלום, אדרבא – החליף כוח במאבק. כן הוא האדם. כל זמן שהוא נצמד לשורשיו הרוחניים – שום רוח לא תעקור אותו ממקומו. נהפוך הוא, הסערות תעוררנה את כוח ההתחדשות! 

אסיים בשלוש תפילות – תפילה לשחרורו המהיר של גלעד שליט, תפילה לגשם שחסר לנו כל כך השנה  

ותפילה לנטיעה מתוך העבודה שבלב, מתוך סידור תפילות לימות החול, לשבתות ולמועדי השנה, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, ירושלים, התשמ"ב. 

 

תפילה לנטיעה / מתוך סידור התפילה 

 

אבינו שבשמים 

בונה ציון ומכונן מלכות ישראל: 

השקיפה ממעון קדשך מן השמים, 

וברך את עמך את ישראל 

ואת האדמה אשר נתת לנו, 

כאשר נשבעת לאבותינו. 

 

רצֵה ה' ארצך, והשפַּע עליה מטוּב חסדך. 

תלמיה רוֶה נחת גדודֶהָ, ברביבים תמֹגְגֶנָּה צִמחה תברך 

 

העמֵק שרשי הנטעים, אשר אנחנו נוטעים היום. 

גדלֵם ליפי הארץ ולתפארתה יחד עם כל שאר עצי ישראל. 

 

השרֵש גם אותנו בארץ אבותינו, 

וגדלנו עם העצים האלה לרצון ולברכה, 

ונברכו בנו כל משפחות האדמה. 

 

אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף. 

אמן. 

 

קריאה נעימה 

ניר שילה