א-לה כפר 169 | עתירה

20 תושבים עתרו לבית המשפט נגד המועצה והעומד בראשה. טועני

חזרה לחדשות

ההחלטה על ביטול המקווה אינה חוקית

בעתירה מינהלית, שהוגשה על ידי משרד עורכי הדין בראשות יעקב ויינרוט, מבקשים העותרים להשיב על כנה את ההחלטה להקים מקווה ובית כנסת בכפר ורדים. בעתירה נטען: ראש המועצה פעל משיקולים זרים ותוך הפרת כללי מינהל תקינים. סיון יחיאלי: זו סערה בכוס תה, נגיב בבית המשפט

 

אייל כץ

"עניינה של עתירה זו בצורך לכבד את זכות היסוד החוקתית של כל אדם לחופש דת ופולחן. העתירה מכוונת כנגד החלטות לא חוקיות של ראש מועצת כפר ורדים ושל המועצה בדבר ביטול פרויקט להקמת מקווה ובית כנסת ביישוב". כך (בהשמטות קלות) נפתחת עתירה שהוגשה לאחרונה לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה. את העתירה הגישו 20 תושבים, רובם מתושבי כפר ורדים הדתיים, והיא מכוונת נגד ראש המועצה, סיון יחיאלי, ונגד המועצה המקומית כפר ורדים.

העותרים מבקשים מבית המשפט שלוש בקשות עיקריות: לקבוע כי ההחלטה של ראש המועצה לבטל את המכרז לפרויקט - בטלה בעצמה; לבטל גם את החלטת המועצה שביטלה החלטה קודמת לתקצוב הפרויקט (כלומר להשאיר את ההחלטה הקודמת על כנה); ולפרסם מכרזים חדשים לביצוע המקווה ובית הכנסת במקום המכרז שבוטל.

הרקע לעתירה הוא פרויקט מקווה טהרה ובית כנסת, פרויקט שכבר אושר על ידי המועצה המקומית בקדנציה הקודמת, ובוטל למעשה על ידי המועצה הנוכחית. על פי החלטת המועצה בקדנציה הקודמת, עתיד היה לקום על שטח ציבורי בשלב ב' בית כנסת ומקווה, כשהמימון מגיע משני מקורות: תקציב להקמת המקווה ממשרד הדתות, ובית הכנסת במימון תורם, אמנון בן עמי, הנמנה על העותרים. המקווה היה אמור להיבנות בקומה הראשונה של בית הכנסת, כשהפרויקט כולו ממוקם על קרקע ציבורית שיועדה לבית כנסת.

בשלהי 2008, קצת לפני תום הקדנציה הקודמת, הוציאה המועצה המקומית מכרז לביצוע הפרויקט. הצעד לווה בביקורת ציבורית, כונה "מחטף" וקבוצה של פעילים מהכפר בראשות מאיר גרינפלד עתרה לבית משפט בניסיון לבטל את המכרז. בסופו של דבר הושגה פשרה, במסגרתה הוסכם כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר שהמועצה החדשה (הנוכחית) תיכנס לתפקידה. אלא שלאחר הבחירות, באחת מישיבותיה הראשונות, החליטה המועצה החדשה לבטל את התב"ר למקווה, ולמעשה ביטלה את הפרויקט, לפחות זמנית.

העותרים מבססים את בקשתם על מספר נימוקים, חלקם עקרוניים וחלקם מינהליים. במישור העקרוני, טוענים העותרים כי הקמת מקווה ביישוב פוגעת קשות בחופש הדת והפולחן של ציבור רחב. את עוצמת הפגיעה מתארים העותרים כך: "נשים אשר יום טבילתן חל בערבי שבת וחג, נמנעות מקיום המצווה במועדה, מאחר שהמקווה הקרוב במעלות מחייב נסיעה ברכב. בנוסף, כתוצאה מכך, נמנע מבני הזוג במשפחות המסורתיות מלהתייחד זו עם זה עד לאחר צאת השבת או החג".

במישור המינהלי טוענים העותרים כי המכרז בוטל למעשה על ידי ראש המועצה מבלי שניתן לכך כל אישור מטעם מליאת המועצה או ועדת מכרזים, ולמעשה מבלי שהועלתה לדיון בפני אחד הגופים הללו. על החלטת המועצה לבטל את הפרויקט אומרים העותרים כי התקבלה תוך הפרת כללי מינהל תקין. לטענתם, הסעיף בסדר היום של הישיבה היה "הקצאת קרקע לצרכי דת", אולם בפועל הדיון לא נסב על הקצאת קרקע אלא עלתה בקשתו של ראש המועצה לבטל את אישור התב"רים לפרויקט המקווה ובית הכנסת. העותרים טוענים כי ראש המועצה פעל מתוך שיקולים זרים בניסיון לדחוק את רגלי התושבים המסורתיים בכפר, וכי עוד במערכת הבחירות וגם לאחר בחירתו הצהיר כי הוא מתנגד להקמת מקווה בכפר ורדים.

העותרים טוענים עוד כי מימון הפרויקט לא אמור היה ליפול על כתפי הציבור, שכן מימונו מובטח, ואף עלות התחזוקה השוטפת הובטחה על ידי התורם. עוד נטען, כי התורם כבר מימן מכיסו עלויות שונות ובראשן התכניות לפרויקט.

 

מי בעותרים

רשימת העותרים כוללת כמה פעילים מוכרים ולצדם כמה מוכרים פחות. אחד העותרים הוא חבר מועצה מכהן, ויקטור חזיזה מסיעת תומר. גם טיבי הרץ, חבר מועצה מטעם תומר בקדנציה הקודמת, נמנה על העותרים. רשימת העותרים המלאה: יהודית סלע, אורייט אמזלג, סימה בן חיים, שרה הייל, פרי שחף (יו"ר ועד בית הכנסת), יינון סלע, שמעון אמזלג, הלל חוטר ישי, ניסים אביטל, יואב בן חיים, אברהם הייל, קטי שילה אוליבר, מיכאל איאש, דוד כהן, שלמה ממן, ויקטור חזיזה, טיבי הרץ, אמנון בן עמי, זקרי גרייסון וז'ק בן זקן.

 

תגובות

ראש המועצה, סיון יחיאלי, הגיב לעתירה: "זו סערה בכוס תה. עורכי הדין שנשכרו על ידי המועצה מכינים את התשובה, ואני משוכנע שבית המשפט יקבל החלטה נכונה".

-          מתקיים איזשהו דיאלוג עם נציגי הציבור הדתי?

"היה, אבל ועד בית הכנסת הפסיק אותו באופן חד צדדי ופנה לבית משפט. אז שבית המשפט יאמר את דברו".

פרי שחף, יו"ר ועד בית הכנסת ואחד העותרים: "לצערנו, ראש המועצה אילץ אותנו לעתור לבית המשפט. מבחינתנו עדיין פתוחה הדלת להגיע להסכמה גם בדיאלוג".

 

התרחישים

מה יכול להתפתח? בית המשפט יכול מצד אחד לדחות את העתירה, ומנגד לקבל החלטה גורפת, שמחייבת את המועצה להקים מקווה ובית כנסת. קיימים כמובן גם כמה תרחישי ביניים. למשל: בית המשפט יקבע שדרך קבלת ההחלטות לא הייתה תקינה, ואז תוכל אולי המועצה לקבל את אותן החלטות בדרך שתניח את דעתו של בית המשפט, ונכון להיום יש לראש המועצה רוב כדי להעביר החלטות דומות. אפשרות אחרת היא שבית המשפט ישכנע את הצדדים להידבר ביניהם, ושהצדדים אכן יגיעו להסכמות.

 

עוד על העתירה בטור של לידיה גרניפלד

 

בתמונה:

יחיאלי במהלך מערכת הבחירות, מוסר צו הפסקת עבודה מינהלי למקווה שנבנה במרכז המסחרי