א-לה כפר 169 | מיחזור

בציבור מתחילות להישמע טענות, אבל ראש המועצה משוכנע:

חזרה לחדשות


המיחזור - הצלחה ענקית
"מהלך המיחזור של המועצה הוא סיפור הצלחה ענק". כך אומר ראש המועצה, סיון יחיאלי, כחודש ומחצה לאחר המעבר לפינוי אשפה יום אחד בשבוע במקום שניים. על הטענות הרבות הנשמעות בציבור אומר יחיאלי: "הטענות מוצדקות, ואנחנו עדיין בתהליך של למידה, אבל המספרים מדהימים, וכפר ורדים ביסס את מעמדו כיישוב הממחזר ביותר בישראל".
המהלך של המעבר ליום פינוי אחד בשבוע לווה בפיזור מתקני מיחזור ברחבי הכפר. לדברי יחיאלי, כמות פסולת הפלסטיק והנייר הממוחזרת שילשה עצמה, וגדלה בכ-10 טון בשבוע. באופן ישיר, פחתה כמות האשפה הרגילה המפונה ("פסולת ביתית מוטמנת" בלשון המקצועית) בכמות זהה של 10 טון.
- המספרים יפים, אבל משפחות גדולות מתקשות להתמודד עם רוע הגזירה, ומי שמקיים אירוע נתקע עם הזבל לכמה ימים טובים.
"משפחות גדולות יכולות לרכוש פחים גדולים יותר בני 360 ליטר, ואירועים תמיד היוו בעיה. הגדלנו את מספר המכולות הגדולות, ואותן בכוונתנו לפנות פעמיים בשבוע".
- אומרים גם שאת כל הכסף שאנחנו חוסכים על הפינוי ניאלץ להוציא בסוף על הדברת יתושים.
"יש באמת בעיית יתושים בכפר, ואנו יודעים את מקורה. הבעיה איננה כמויות האשפה".
- ועדיין, שקיות אשפה המתגוללות ברחוב הפכו לחיזיון נפוץ. לא נעים.
"הכפר אכן לא נקי מספיק, ואנו ננקוט צעדים כדי שניקיון החוצות ישתפר. אמרתי, אנחנו כל הזמן למדים והתהליך כולו יימשך לפחות כמה חודשים".

אייל כץ

 

בתמונה: כמות פסולת הפלסטיק גדלה. פינוי הבקבוקים ממתקני המיחזור