א-לה כפר גיליון ספטמבר 171 | תמרה מורגנשטרן - תעזי

מעכלת סוף שנה. מאחלת שנת תום