א-לה כפר גליון אוקטובר 172 | כתבות

כתבות

 

לכתבה 10 נקודות כפי שהופיעה באתר האינטרנט פנאי