גיליון א-לה כפר דצמבר 174 | תעזי

תעזי - תמרה מורגנשטרן