א-לה כפר גליון מרץ 177 | כתבות

כתבות

כל הקלפים על השולחן- המאמנת גלית חג'ג' גבינט במפגש על קלפים והרבה שאלות

הפרדוקס הסוער נצרב בחימר- שיחה עם האמנית הילדה מרום לרגל העלאת תערוכת יחיד גדולה

אך, זו עיר- טיול בנהריה בעקבות ראשוני המושבה הייקים

באנו ללונה פארק- על הפורימון של שבט עופר