א-לה כפר. גיליון נושא 191 | אנשי הכפר

אנשי הכפר

מתגלגלים

אגודת הספורט קיימה בבלון הפנינג גלגיליות. רבים היטיבו בביצועיהם, אחדים נפלו, קמו והמשיכו, וכמו תמיד בן עמי והמצלמה שלו הביאו משם יופי של צילומים.

צילום: בן עמי מוסק