שם ושארית | אבל דרבפלייש | Ebbel Derbfleish | תעודה

תעודה

תרגום של התעודה: